Do Mar ao Prato

Xornadas de promoción e difusión dos productos do mar de Galicia

Do Mar ao Prato son una xornadas de promoción e difusión dos productos do mar de Galicia, dirixidas aos centros de formación de hostalería e levadas a cabo a través da Consellería do Mar. 
Desde Escenoset desenvolvemos o proxecto de maneira integral: desde a parte gráfica (naming, identidade visual, gráfica aplicada...) ata toda a elaboración de programas formativos e showcookings, loxística e xestión de recursos humanos e materiais. Os talleres prácticos (showcooking) contaron coa colaboración dalgúns dos máis reputados chefs da cociña galega (Javier Rodríguez Ponte “Taky”, Flavio Morganti, Héctor López, Emma Pinal, Xoan Crujeiras), cuias elaboracións foron recollidas nun receitario deseñado e maquetado polo noso equipo interno de deseño.

Diseño Escenoset

Producción Escenoset

Promotor Consellería do Mar

Localización Galicia (diferentes ubicaciones)

Fecha 2016-2017

Fotografía Margen Fotografía

Servicios

Escenoset pone todo su saber hacer y experiencia en la realización de espacios efímeros de todo tipo.

Desde la realización integral del espacio hasta el diseño y creación de elementos determinados, Escenoset puede encargarse de la integralidad del proceso de creación y de gestión (montaje, logística,…) de espacios para eventos culturales, comerciales o institucionales.

Nuestra gran experiencia y versatilidad nos permite adaptarnos a cualquier proyecto.

  • Stands de ferias
  • Decorados y escenografías
  • Escaparatismo e interiorismo
  • Museos e instalaciones
  • Objetos especiales