"Somos o que facemos para cambiar o que somos" Eduardo Galeano

Esta frase sintetiza á perfección o sentir da empresa: o que facemos nos define, pero o que anhelamos nos diferenza.

A nosa vinculación co mundo do espectáculo desde os primeiros pasos (escenografías, decorados para cine, televisión, atrezzo…) axúdanos a responder de maneira creativa.

Os nosos máis de 25 años de experiencia en deseño e realización de stands para feiras, montaxe de exposicións, instalacións… prepárannos para resolver dun xeito rápido e eficaz.

A nosa pasión polo efémero repercute, nunha inquietude permanente.

Escenoset

EFE-
MERA-
MEN-
TE

Tal vez porque somos intensos.

Tal vez porque abordamos calquera traballo
coma se fose o primeiro (ou o último).

Tal vez porque traballamos rápido
(pero coidando os detalles).

Tal vez porque irradiamos optimismo
aínda que o día ameace tormenta.

Tal vez porque entendemos
que a vida son dous días.

Tal vez por iso facemos todo…
EFEMERAMENTE

Chicho Rivera
Chicho Rivera
Director xeral
Chicho Rivera
Director xeral
J. Méndez
Director artístico
J. Méndez
J. Méndez
Director artístico
Enrique Viz
Enrique Viz
Xefe de taller
Enrique Viz
Xefe de taller
Bruno Fernández
Responsable de deseño
Bruno Fernández
Bruno Fernández
Responsable de deseño
Luis Escudero
Luis Escudero
Responsable de deseño
Luis Escudero
Responsable de deseño
Felipe Carrillo
Responsable de calidade
Felipe Carrillo
Felipe Carrillo
Responsable de calidade
Raquel Seijas
Raquel Seijas
Responsable de proxectos
Raquel Seijas
Responsable de proxectos